Skip links

Társaságunk

Online követelés tőzsde – Koncepció

A DEBT‐MARKET az Európai Unió tagállamain belül működő online követelés tőzsde, mely egységesíti az eladói és a vásárlói igényeket a lejárt és a nem lejárt követelések piacán.

A rendszer virtuális hátterének köszönhetően mind a vevők, mind az eladók hatékonyságukat növelik, megtakarításokat realizálják azáltal, hogy a piacon résztvevők egy adott helyen és időben egyszerre vannak jelen.

Megoldás

Rendszerünk segítségével a követelések és kapcsolódó dokumentumok online rendezhetők.

Értéknövelés

A követelések értéke a tőzsde és a faktorpiac megversenyeztetése által növekszik.

Piaci viszonyok

Áttekinthető, biztonságos, a szerződő felek számára könnyen hozzáférhető online tér.

E-titokszoba

Garantált a jogszerű, zárt információ közvetítés. Az adatbank informatikailag védett.

Elemzés

Energiát spórolunk partnereinknek az információk értékelésével, kategorizálásával.

Prudencia

A résztvevők személye, a vásárlás összege és a tranzakció feltétele adott és egyértelmű.

Érdeklődik?

Vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

ELÉRHETŐSÉG

Cégtörténet

A DEBT-MARKET – Online követelés tőzsde

A DEBT-MARKET rendszere az ez idáig kizárólag Magyarországon működtetett Számla és Követeléspiac 1999-ben kezdte működését.

A DEBT-MARKET Kft. 2009. novembere óta kezeli a korábbi Számla és Követeléspiac metodikája alapján továbbfejlesztett tőzsdét, valamint partnereit és tapasztalatait.

HÁROM PILLÉRES GARANCIARENDSZER

  • belépés kizárólag azonosítókóddal lehetséges
  • informatikailag zárt rendszer

A szolgáltatási szerződés megkötését követően a partnereink rendelkezésére bocsátjuk a felhasználói nevet, illetve a jelszót. Ennek segítségével a debtmarket.hu honlapon lehetőség nyílik a tőzsdére való belépésre. Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer informatikailag tökéletesen zárt és kizárólag szerződéses partnereink számára lehetséges annak használata.

  • Különös figyelmet fordítunk az adatbiztonságra, tekintettel arra, hogy a rendszer üzleti titoknak minősülő adatokat tartalmaz.
  • A rendszer törvényes működését, az üzleti titok megtartását, a tisztességes verseny feltételeinek megteremtését, az adatkezelésre, az adatbiztonságra vonatkozó előírások betartását folyamatosan figyelemmel kísérjük.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény Hpt. 161§ (1) és (1) bekezdése szabályozza azt a három fő esetkört, amikor banktitok harmadik személynek jogszerűen kiadható. A Hpt. 161§ (1) bekezdés b) pontja szerint a banktitok harmadik személynek kiadható, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A pénzügyi intézmények éppen azzal a céllal viszik fel a követelést és adatait a DEBT-MARKET internetes adatbankjába, hogy azt értékesítsék, így a követelés kötelezettjének banktitoknak minősülő adatai jelen esetben is a követelésvásárlásra jogosult felhasználók által jogszerűen megismerhetők, a hatályos adatvédelmi irányelvek betartása mellett.

A szakmai kollégium tömöríti a rendszerben jelen lévő társaságok igényeit. Ennek célja, hogy a követelések értékesítése versenyszerűen, a tisztességes piaci magatartásnak megfelelően történjen, minősítse a DEBT-MARKET működését, a felhasználók figyelmét felhívja a rendszer előnyeire, illetve rávilágítson a hiányosságokra és azok pótlására szólítsa fel az üzemeltetőt.

A DEBT-MARKET koncepciójáról bővebben

A DEBT-MARKET Kft. koncepciója, hogy a rendszer  hátterének köszönhetően mind a vevők, mind az eladók hatékonyságukat növeljék, megtakarításokat realizáljanak azáltal, hogy a piacon résztvevők egy adott helyen és időben egyszerre vannak jelen virtuálisan.

A kétoldalú zárt internetes adatbank eladói oldalának szereplői a hitelezők, a vevői oldal résztvevői pedig a PSZÁF/MNB engedélyével működő faktortársaságok. A koncentrált piac felhasználóinak lehetősége nyílik arra, hogy a lejárt illetve csőd-, végelszámolási- és felszámolási eljárás alatt álló cégekkel, magánszemélyekkel szemben fennálló követeléseiket – banki hitel, lízing, közüzemi tartozás, szolgáltatási díj, áruhitel, diákhitel, hitelkártya tartozás, stb. – értékesítésre kínálják fel, egyedi követelésként vagy az eladhatóság növelésének érdekében követeléscsomagok formájában.

A DEBT-MARKET újdonsága 2010-től, hogy a le nem járt számlák és követelések eladás-vételének is helyet biztosít. A rendszeren keresztül az eladók részére a teljes piac megversenyeztethető, az árak összehasonlíthatóvá válnak, a legjobb ajánlatot érhetik el. Az eladó gyors visszajelzéseket kap a piac szereplőitől, így számára a minél kedvezőbb döntéshozatalt segíthetjük elő.

A DEBT-MARKET Kft. által üzemeltetett piac vevői oldalán Magyarország legtöbb faktorcége, eladói oldalon pedig a gazdaság bármely szektora megtalálható. A rendszer az eladásra szánt követeléseket közvetíti a faktorcégek felé. A piacon a követelés vásárlási ágazatának összes szereplője jelen van. A faktorcégek az értékesítési piac egészéről kapnak információt. Tekintettel arra, hogy az információk elérése, feldolgozása kevesebb munkájába és idejébe kerül a cégeknek, a hatékonyságuk jelentősen nő.

debtmarket_koveteles_tozsde_s_11
debtmarket_koveteles_tozsde_9
debtmarket_koveteles_tozsde_s_14

A DEBT-MARKET-en keresztül történő értékesítés

A piacon történő követelések értékesítésére jelenleg két lehetséges modell vehető igénybe.
Az egyik a pályázatos hirdetés, a másik a 2006. év vívmányaként kifejlesztett licit útján történő értékesítés.

Az értékesíteni kívánt követeléscsomag alapinformációit meghatározott időtartamra az eladó megjeleníti a DEBT-MARKET rendszerén. A hirdetési időszak lejártáig a faktorcégek ajánlatokat küldenek a követeléscsomagra, amelyeket az eladó megvizsgál, majd az „elfogadom”, illetve az „elvetem” gomb megnyomásával megküldi a válaszokat az ajánlattevő vevők számára.

A DEBT-MARKET keretein belül lehetőség nyílt a követelések licitálás útján történő értékesítésére. A konzultációk során a piaci szereplők jelezték, hogy igényt tartanának olyan kiélezett árversenyre, mely során az árak nyilvánossá válnak. Ennek megfelelően egy aukciósház működésének mintájára megalkotott licitálási lehetőség során nyilvános árverseny alakul ki, mely licitálásra a rendszer automatikusan meghívja a tagsággal rendelkező vevőket. Licit esetén a követeléscsomag alapinformációi jelennek meg a rendszeren hozzávetőlegesen 7 napra, a licitálás időpontját pedig a csomag feltételének utolsó napjára, 30 perc időtartamra hirdetjük meg. A 7 nap során a vevőknek lehetőségük van a követeléscsomag paramétereinek tanulmányozására a licit kezdete előtt. A licit során meg kell adni a licit kezdő és záró óráját, így ezen időtartam alatt van lehetőség a követelés megszerzésére. Licitálás előnye, hogy míg a hagyományos tendereztetésnél a vevők nem ismerik egymás ajánlatait, addig a licit során nyilvánossá válnak a kínált árak. Lehetőség van – természetesen az eladó szándéka szerint – kikiáltási ár megszabására is. Ha az eladó él a kikiáltási ár megszabásának lehetőségével, úgy kizárólag csak a megszabott ár fölött adható ajánlat. A licit során az ajánlatot minimum licitlépcső megadásával szükséges emelni. A licit során az ajánlattevő  látja, hogy eddig hány ajánlat érkezett a követeléscsomagra, illetve a legmagasabb árat, aminél magasabb áron kell ajánlatot tennie. Az eladó a beérkezett ajánlatokat egyenként megtekinti és az „elfogadom”, illetve az „elvetem” gombok megnyomásával válaszol az ajánlatot tevő cégeknek. Az eladónak maximum 8 (nyolc) napon belül döntést kell hoznia és a rendszeren keresztül az említett módon értesíteni a vevőket.

Japán licit

Prioritás licit

Digitális licit

Villámáras licit

A szolgáltatási szerződés megkötését követően a partnereink bármelyik értékesítési lehetőséget választhatják. Tapasztalataink szerint a cégek vegyesen használják mind a pályázatos, mind a licites modellt függően a követeléscsomag jellegétől és paramétereitől.

NEM LEJÁRT KÖVETELÉSEK PIACA

A piac szereplői 2010. februárjától a nem lejárt követelések piacán is értékesíthetnek, illetve vásárolhatnak.

Az eladók az értékesíteni kívánt szerződéseikhez kapcsolódó számláikra vonatkozóan kérhetnek indikatív ajánlatot a vevőktől. A piacra való kiajánlás időtartama általában nem több egy hétnél.

A vevő indikatív ajánlatát kamat, illetve faktordíj alapon adhatja meg, melyet az eladó a beérkezett további ajánlatokkal összevetve elvethet vagy elfogadhat. Elfogadás esetén az eladó rendelkezésére bocsátjuk az ajánlatadó adatait, így megtörténhet a szerződéskötés a két fél között.